Kompanija Britiš Amerikan Tobako sa sedištem u Londonu (BAT), kupila je preostale akcije koje nije posedovala u fabrici BAT u Vranju. Time je svoj vlasnički udeo povećala sa ranijih 88,18 procenata na 99,16 odsto, izvestila je vranjska podružnica BAT-a.