Eksperti za specijalni rat traže najslabije tačke u mentalnom sklopu, karakteru i biografiji srpskog predsednika. Zapadne službe, koje zajedno sa