U vezi sa ovim nesrećnim slučajem oglasila se i kompanija "Belgrade Waterfront"