"E, sada ćemo da vidimo čija je parcela, a čiji orasi", rekao je počinitelj, a onda uzeo bezbol palicu