Da su ruski piloti veoma vešti mogli smo da se uverimo u oktobru, kada je akro-grupa "Striži" izvela svojim migovima nastup nad Beogradom.