DP „Novi Sad – gas” jedan je od najvećih distributera u Srbiji, a njegovo poslovanje poslednjih godina opterećeno je velikim dugovanjima i blokadom računa.