DS je osudila izjavu аdvokаtа Tome File i druge pokušаje relаtivizаcije аtentаtа nа premijerа Zorаnа Đinđićа. Ta stranka je navela da takve poruke predstavljaju ponovno ubijanje prvog demokratski izabranog predsednika vlade Srbije.

 

Demokratska stranka osudila je izjavu advokata Tome File i druge pokušaje relativizacije atentata na premijera Zorana Đinđića, navodeći da takve poruke predstavljaju ponovno ubijanje prvog demokratski izabranog predsednika vlade Srbije.

 147