Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić rekao je danas da je dobro što je Srbija ugovorila novi aranžman sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF) jer su, zahvaljujući prethodnom programu sa tom medjunarodnom finansijskom institucijom sanirane srpske javne finansije.Vada Srbije postigla je dogovor da delegacijom MMF-a o novom aranžmanu u trajanju od 30 meseci koji ne podrazumeva finansijsku podršku već je savetodavnog karaktera i poznat je pod imenom Instrument za koordinaciju politika (PCI)."Srbija je sada u drugoj fazi sporazuma sa MMF i oslanjaće se na dobre savete MMF, iako ne mora, ali verujem da hoće jer smo u procesu pridruživanja EU i moramo uskladjivati politike sa tim zemljama", rekao je Savić.MMF će, kako je rekao, i dalje insistirati na isplati plata u javnom sektoru prema platnim razredima jer se ništa godinama nije uradilo, kao i na boljem upravljanu javnim preduzećima i njihovom tržišnom poslovanju.Ta finansijska organizacija će, prema njegovim rečima, t