Evropska komisija ponovila je da Beograd i Priština treba da definišu trajno rešenje koje bi bilo održivo i realistično uz poštovanje međunarodnog prava.