Povodom nedavne tragedije u kojoj je od strujnog udara nastradalo dvoje članova porodice u selu Glogovica, Eletroprivreda Srbije izdala je saopštenje u kojem se zaposleni u Elektroprivredi Srbije saosećaju sa porodicom nastradalih.

 48

BEOGRAD - Elektroprivreda Srbije (EPS) danas je ponovo pozvala socijalno ugrožene građane da se prijave za besplatne kilovat-sate i upozorila da je opasno neovlašćeno priljučenje na električnu mrežu.

 30

Povodom nedavne tragedije u kojoj je od strujnog udara nastradalo dvoje članova pordice u selu Glogovac Eletroprivreda Srbije izdala je saopštenje u kome  zaposleni u Elektroprivredi Srbije saosećaju sa porodicom nastradalih."Tragičan događaj u kojem su poginuli majka i sin na najteži način pokazuje koliko je opasno neovlašćeno priključenje i korišćenje električne energije", ocenjuje u saopštenju EPS. Tim povodom EPS podseća sve socijalno ugrožene građane da imaju mogućnost da besplatno dobiju određenu količinu električne energije na osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koju je donela Vlada Srbije. Potrebno je da se prijave službi socijalne zaštite u svojoj lokalnoj samoupravi, kaže ...

 

Povodom nedavne tragedije u kojoj je od strujnog udara nastradalo dvoje članova porodice u selu Glogovica Eletroprivreda Srbije izdala je saopštenje u kome ; zaposleni u Elektroprivredi Srbije saosećaju sa porodicom nastradalih.

 

Povodom nedavne tragedije u kojoj je od strujnog udara nastradalo dvoje članova pordice u selu Glogovac Eletroprivreda Srbije izdala je saopštenje u kome podseća sve socijalno ugrožene građane da imaju mogućnost da besplatno dobiju određenu količinu električne energije na osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koju je donela Vlada Srbije.

 7