Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da saoseća sa porodicom iz sela Glogovica čija su majka i sin nastradali u nesreći od strujnog udara, ali je i pozvala socijalno ugrožene građane da se prijave za besplatnu količinu električne energije koju mogu dobiti na osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

 

Elektroprivreda Srbije (EPS) ponovo je pozvala socijalno ugrožene građane da se prijave za besplatne kilovat-sate i upozorila da je opasno neovlašćeno priljučenje na električnu mrežu.

 175

Elektroprivreda Srbije pozvala je socijalno ugrožene da se prijave za besplatne kilovat-sate i upozorila da je opasno neovlašćeno priključenje na mrežu. U sapštenju EPS je navedeno da zaposleni u tom javnom preduzeću saosećaju sa porodicom iz sela Glogovica kojoj su dvoje najmilijih nastradali u tragičnoj nesreći od strujnog udara.

 

"Elektroprivreda Srbije" je pozvala socijalno ugrožene građane da se prijave za besplatne kilovat-sate i navela da je nesreća u selu Glogovica na najteži način pokazala koliko je opasno neovlašćeno priključenje i korišćenje električne energije.

 

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da svi socijalno ugroženi građani imaju mogućnost da besplatno dobiju određenu količinu električne energije na osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koju je donela Vlada Srbije.