Elektroprivreda Srbije (EPS) ne planira da gradi nuklearne elektrane jer su one, po zakonu iz 1989. zabranjene, pa nisu ni predvidjene u strateškim dokumentima za razvoj energetike, rekao je izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom u EPS-u Dragan Vlaisavljević.