U Evropskoj uniji su danas stupili na snagu novi propisi koji imaju za cilj da zaštite investitore, povećaju tržišnu transparentnost i spreče izbijanje potencijalnih novih finansijskih kriza.