O.Z. (10), učenik osnovne škole “IV kraljevački bataljon” doneo je u školu bombu koja je eksplodirala.