Rad predsednika Srbije Aleksandra Vučića građani su, na skali od jedan do pet, ocenili ocenom 4,1

 163