Geometar A. Š. (41) i poslovođa S. D. (25) poginuli su oko 9.40 časova na gradilištu „Beograd na…