NOVI SAD: Tokom 2017. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo uložio je u opremu sekundarnih i tercijarnih ustanova u Vojvodini 713 miliona dinara, a u infrastrukturu 803 miliona dinara, dok je u ustanove primarne zdravstvene zaštite uloženo 338 miliona dinara. Pokrajinski sekretar za zdravstvo docent dr Zoran Gojković istakao je nikada u prethodnih 20 i 30 godina u ovu oblast nije uloženo kao ove godine, bezmalo 1.854.000.000 dinara.