BEOGRAD - Sa kompanijom Hisense Group kao većinskim vlasnikom očekuje se proširenje proizvodnih kapaciteta.