Grad Niš uputio je inicijativu Skupštini Regionalne razvojne agencije "Jug" za razrešenje Bojana Avramovića sa funkcije direktora te Agencije.