Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu uručena su četiri nova vozila koja su donacija Grada Novog Sada.