Na deonici železničke pruge Stara Pazova – Novi Sad, kod Čortanovaca, u toku je bušenje šipova za postavljanje vijadukta, koji će biti izgrađen u plavnom delu Dunava. Na najzahtevnijoj deonici pruge Beograd–Budimpešta, u toku je i probijanja novih tunela. Izgradnja ovih objekata, koja se finansira iz ruskog kredita, košta 258 miliona dolara, a obavlja ih ruska firma "RŽD Internešenel" sa domaćim podizvođačima.