Na predstavljanju nacionalne promotivne kampanje "DA se upoZNAMO" koju sprovodi UNDP uz podršku Vlade Švajcarske građani upoznati sa funkcionisanjem javnih finansija na lokalnom nivou