U Rafineriji nafte Pančevo sa uspehom je završena montaža vangabaritne opreme u okviru realizacije projekta izgradnje postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, kapitalnog projekta druge faze modernizacije prerađivačkih kapaciteta NIS-a. Projektom duboka prerada NIS nastavlja trend dalje modernizacije Rafinerije Pančevo, kako bi za tržište Srbije i regiona obezbedio najkvalitetnije gorivo.…