Ekspozitura pošte u selu Leskova, kod Tutina, opljačkana je i iz nje je odneto preko 200.000 dinara.