Istoričar i član saveta Narodne partije Vuka Jeremića, Čedomir Antić još 2011. godine pozvao je na priznavanje nezavisnosti Kosova i

 

Istoričar i član saveta Narodne partije Vuka Jeremića, Čedomir Antić još 2011. godine pozvao je na priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije.

 24

Istoričar i član saveta Narodne partije Vuka Jeremića, Čedomir Antić još 2011. godine pozvao je na priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije.