Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da su najvažniji zajednički ciljevi članica Saveza za Srbiju promena korumpiranog sistema, stvaranje uslova za normalan život i obnovu demokratije i osnovnih sloboda."Ponudićemo narodu jasnu alternativu ovoj vlasti i konkretan plan u cilju postizanja promena. Uspostavićemo veze sa sindikatima, strukovnim udruženjima, kao i civilnim sektorom", rekao je Jeremić za današnje izdanje lista "Danas".Jeremić je naveo da će prva vlada u Srbiji po smeni režima biti prelazna i ekspertska."Uslovi za održivost Saveza su da nikada ne gubimo iz vida najvažnije zajedničke ciljeve i poštovanje autonomije članica i razlika koje postoje među nama. Narodna stranka je jedan od nosećih stubova Saveza za Srbiju, ali će svakako nastaviti sa svojom misijom u društvu i nakon što Savez ispuni ciljeve zbog kojih je nastao", rekao je Jeremić.Upitan o primedbama da je Savez "suviše desničarski", Jeremić je odgovorio da takve primedbe nemaju uporište u stvarnosti,