Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da predložene Ustavne reforme u oblasti pravosuđa nisu dobre. On je kazao da predložene reforme nisu dobre jer je suština nezavisnog pravosuđa u tome da mora biti potpuno oslobođeno pritisaka vlasti i da predložene reforme to ne odražavaju.