Obeležava se Međunarodni dan porodice. Prema poslednjem popisu, u Srbiji ima nešto više od dva miliona i sto hiljada porodica. Oko milion i po ima decu, uglavnom jedno, odnosno dvoje.

 

„Međunarodni dan porodice je dan kada svi treba da se podsetimo na ulogu porodice i njenog značaja. Prvi koraci u procesu reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji, doveli su do značajnog smanjenja broja dece u rezidencijalnoj zaštiti, a tom uspehu doprineo je i razvoj hraniteljstva. Zahvaljujući toj reformi, Srbija je danas jedna od zemalja sa najnižom stopom institucionalizacije dece u Evropi“, poručio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević na otvaranju svečane konferencije povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice u Palati Srbija u Beogradu.

 

Porodica je osnovna ćelija društva i bez obzira na sve slobode koje imamo, a i što ih više imamo, potreba i vezanost među ljudima u porodici postaje sve jača, rekla je danas ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović nakon održane Sednice za prava deteta, a povodom Međunarodnog dana porodice.

 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 15. maj Međunarodnim danom porodice, koji je prvi put obeležen 1994. godine pod sloganom Da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i dece. Od tada, obeležava se svake godine sa ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva.

 

O Međunarodnom danu porodice i o važnosti očuvanja osnovnog društvenog stuba, ministar Zoran Đorđević rekao je da je najvažnije da se u okviru porodice obezebedi sve ono što je potrebno za jedno dete

 

"Međunarodni dan porodice je dan kada svi treba da se podsetimo na ulogu porodice i njenog značaja"

 

Savremeni način života koji podrazumeva produženo radno vreme, nedostatak vremena roditeljima da prate i reaguju na razvojne potrebe dece, kao i poremećaj komunikacije među supružnicima dovodi do narušene funkcije porodice, pa tako ona nije u mogućnosti zadovoljiti potrebe svojih članova što rezultira disfunkcionalnošću porodice na svim nivoima.