Od ponedeljka, nova pravila za učenike. Ko bude pravio incidente u školi moraće na društveno-koristan rad. Zajedno sa roditeljima, u zavisnosti od težine štete koju je napravio, čistiće dvorište, farbaće ogradu ili će pomagati u organizovanju radionica o vršnjačkom nasilju.