Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da će usvajanjem novih zakona biti dostupnija veštaka oplodnja i predviđena banka reproduktivnih tkiva. Lončar je u Skupštini Srbije tokom obrazlaganja Predloga zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji rekao da je zakon važan u pogledu demografskog oporavka zemlje.