Agencija za osiguranje depozita objavila je poziv za ustupanje uz naknadu (prodaje) portfelja potraživanja banaka u stečaju. Kao i potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, a u iznosu od oko 240 miliona evra.

 

Agencija za osiguranje depozita objavila je danas poziv za ustupanje uz naknadu (prodaje) portfelja potraživanja banaka u stečaju, kao i potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, a u iznosu od oko 240 miliona evra.

 

Agencija za osiguranje depozita objavila je danas poziv za ustupanje uz naknadu (prodaje) portfelja potraživanja banaka u stečaju, kao i potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, a u iznosu od oko 240 miliona evra.

 

Agencija za osiguranje depozita objavila je poziv za prodaju portfelja potraživanja banaka u stečaju, kao i potraživanja u ime i za račun Srbije. Iznos potraživanja iznosi oko 240 miliona evra.

 

Agencija za osiguranje depozita oglasila je ustupanje Portfelja potraživanja uz naknadu za pet banaka kao stečajnih dužnika, metodom javnog prikupljanja ponuda.

 

Agencija za osiguranje depozita objavila je danas poziv za prodaju portfelja potraživanja banaka u stečaju, kao i potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, a u iznosu od oko 240 miliona evra

 

Agencija za osiguranje depozita objavila je danas poziv za ustupanje uz naknadu portfelja potraživanja banaka u stečaju, kao i potraživanja u ime i za račun Srbije, u iznosu od oko 240 miliona evra.