Milan Jevđić je student pete godine medicine. Nikada nije pao nijedan ispit iako, praktično, nema uslove da studira, a imao je samo 20 dana kada su se njegov otac i majka razišli.

 1221