Odbornici SO Gračanica izglasali su predlog odluke o međusobnom uređenju katastarskih linija između opština Gračanica i Kosovo Polje. Ovim predlogom predviđeno je da se deo teritorije Opštine Gračanica, oko 15 hektara, a koji se nalazi u katastarskim zonama Preoce i Ugljare, preda Opštini Kosovo Polje. Konačnu reč o ovoj odluci će u narednih mesec dana dati Kosovska katastarska agencija.