Poseta i obilazak kasarne ,,Car Lazar"

 

Ministar Aleksandar Vulin u Kruševcu obišao kasarnu, centar ABHO i "Trajal". Pripadnici drugih armija žele da stiču iskustva u savremenom centru