Još se vode pregovori sa decom supruge bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića