Rafinerija u Pančevu postaje jedna od najmodernijih u Istočnoj Evropi.