Radovi na postrojenju Duboka prerada u Rafineriji nafte Pančevo teku prema planu, i velike deo opreme novog pogona već je montiran. Predstavnici NIS-a su danas novinarima potvrdili da će novi deo rafineriji vredan više od 300 miliona evra početi s radom krajem naredne godine kako je i planirano. On će proširiti kapacitet prerade sirove nafte, omogućiće značajno povećanje proizvodnje evrodizela i isključiti mazut iz proizvodnog programa NIS-a.