NOVI SAD: Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, od 10. do 14. septembra, održaće se najveći regionalni naučni skup iz oblasti botanike - 7. Balkanski botanički kongres. Organizatori očekuju dolazak više od 400 učesnika, istraživača iz svih botaničkih disciplina koji u fokusu rada imaju Balkansko poluostrvo i njegovo florističko bogatstvo.