Sremske lokalne samouprave već nekoliko godina nastoje da smanje broj nezaposlenih pa su u svojim opštinskim budžetima izdvojile novac da bi zajedno s Nacionalnom službom za zapošljavanje realizovale lokalne akcione planove zapošljavanja.