Za njih pravila nisu potrebna. Srednje škole su davno završili, a za najbolje rezultate na fakultetima njih 32 dobilo je plaketu Student generacije. Da bismo ih zadržali u zemlji, potrebni su bolji uslovi na Univerzitetu, apeluju profesori. Podsećaju da se kod nas za nauku izdvaja svega 0,38 odsto državnog budžeta.

 18