NOVI SAD: Na početku svake školske godine roditelji se preračunavaju koliko mesečno „košta školarac”, kako, kada i koliko novca treba dati detetu da njim samostalno raspolaže i potroši kako želi.