Novi američki ambasador na Kosovu Filip izjavio je da su "neke osobe pogrešno shvatile" da SAD podstiču promene granice ili razmenu teritorija. "Novi šefovi u Vašingtonu su se potrudili da objasne da smo zainteresovani za sporazum koji je dogovoren dobrom voljom između strana", izneo je on.

 

Novi američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet je večeras izjavio da su "neke osobe pogrešno shvatile" da SAD podstiču promene granice ili razmenu teritorija."Novi šefovi u Vašingtonu su se potrudili da objasne da smo zainteresovani za sporazum koji je dogovoren dobrom voljom između strana", izneo je on.Ambasador je rekao da "SAD nemaju predrasude šta može da sadrži sveobuhvatni sporazum u dijalogu. Može biti da obe strane, u dobroj volji, stvarno dobrom voljom, odluče da urede granicu. One mogu da odluče i da to ne urade, i mi, verujete, mi razumemo duboku uznemirenost, istorijske razloge, zašto je pitanje granice izuzetno komplikovano". "Ponovo želim da kažem da ih moja zemlja (SAD) ne tera na to. Ne vidimo obavezno ovo pitanje kao ključ dijaloga", kazao je on.Ambasador Kosnet je rekao da vidi da je veliki deo dijaloga usredsređen upravo na pitanje granica."Mislim da su razgovori o granici samo jedan aspekat široke lepeze diskusija koje treba da se održe između dve zemlje i takođe

 

Novi američki ambasador na Kosovu Filip izjavio je da su "neke osobe pogrešno shvatile" da SAD podstiču promene granice ili razmenu teritorija. "Novi šefovi u Vašingtonu su se potrudili da objasne da smo zainteresovani za sporazum koji je dogovoren dobrom voljom između strana", izneo je on.