Toma Fila, jedan od najuglednijih srpskih advokata, kaže da spisak 22.000 pripadnika VRS ne znači apsolutno ništa.