Sastanak u Trstu se održava u okviru predsedavanja Republike Italije ovoj regionalnoj inicijativi