Potrošači iz Beogada izlazili su sa kolicima punim proizvoda, a pojedini među njima čekali su u redu za ulazak od ranog jutra