Objavljen je tender za privatizaciju Luke Novi Sad, jedine preostale luke u većinskom vlasništvu države.