NOVI SAD: U Novom Sadu je u organizaciji Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ održana zatvarajuća konferencija povodom projekta „DanubeparkConnected“ kroz koji se od januara 2017. godine aktivno radilo na povezivanju 17 zaštićenih područja iz devet država koja se nalaze duž reke Dunav.

 

NOVI SAD: U Novom Sadu je u organizaciji Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ održana zatvarajuća konferencija povodom projekta „DanubeparkConnected“ kroz koji se od januara 2017. godine aktivno radilo na povezivanju 17 zaštićenih područja iz devet država koja se nalaze duž reke Dunav.