Ekspozitura pošte u selu Leskova, kod Tutina, opljačkana je i iz nje je odneto preko 200.000 dinara.

 

Ekspozitura poššte u selu Leskova, kod Tutina, opljačkana je i iz nje je odneto preko 200.000 dinara, objavljeno je na portalu indeksonline.rs.

 

Ekspozitura pošte u selu Leskova, kod Tutina, opljačkana je i iz nje je odneto preko 200.000 dinara, objavljeno je na portalu indeksonline.rs.