On je naglasio da na takvu ucenu Marko nije pristao, iako je i dalje bio izložen batinama