NOVI SAD: Kada su se spremali da započnu restauraciju i digitalizaciju Volnijevog herbarujuma, najstarije botaničke zbirke u Srbiji, nastale pre 220 godina, stručnjaci sa Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i njihovi parteneri na tom poslu iz Pokreta gorana Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Karlovačke gimnazije i JKP “Informatika”, znali su da mogu očekivati razna iznenađenja, ali niko nije slutio da će između 7.000 eksikata pronaći ampelografsku kolekciju od oko 120 primeraka vinove loze.